Search for: Printer / Publisher = Holtrop and Collection = Inhouse-Digitalisierung
  • Title page
    in XXXVI. afgezette aan-een-sluitende Kaarten, bevattende: de Paltz, Lotharingen, Mentz, Trier, Wetterau, een gedeelte van Keulen, het Norrder- en Wester-deel van Schwaben, het Noorder- en Zuider-deel van den Elzas, de omliggende Landen en Steden, de Forten en Strekten aan de beide zyden der Rivier, enz.; vooräfgaat eene generaale kaart, in XXXVI. perken verdeeld
    Amsterdam : Holtrop, 1798