03/08/1946

jump to filter-options
  • Title page
    Baden-Baden : Koelblin, 82. Jahrgang, No. 212 (9. September 1896)-82. Jahrgang, No. 214 (12. September 1896) ; 133. Jahrgang, Nr. 86 (8. August 1945) ; Neue Folge, 1. Jahrgang, Nr. 4 (18. August 1945)-[Neue Folge, 4. Jahrgang], Nr. 123 (31. Dezember 1948)
  • Title page
    Baden-Baden : Koelblin, 82. Jahrgang, No. 212 (9. September 1896)-82. Jahrgang, No. 214 (12. September 1896) ; 133. Jahrgang, Nr. 86 (8. August 1945) ; Neue Folge, 1. Jahrgang, Nr. 4 (18. August 1945)-[Neue Folge, 4. Jahrgang], Nr. 123 (31. Dezember 1948)